Asbestinventarisatie:

 

Waarom een asbestinventarisatie …Lorem ipsum

In het verleden is asbest veel toegepast in gebouwen en/of objecten.  De aanwezigheid hiervan kan gezondheids- en milieurisico’s  veroorzaken, door het vrijkomen van asbestvezels.

Sinds maart 2006 is het wettelijk verplicht om bij de aanvraag van een sloopvergunning een asbestinventarisatierapport bij te voegen. De asbestinventarisatie dient te zijn uitgevoerd en opgesteld door een SCA 540 gecertificeerd bedrijf. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in drie typen:

Asbestinventarisatie Type A:

De asbestinventarisatie omvat alleen asbesthoudende materialen die ‘direct’ waarneembaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en wordt er licht destructief onderzoek uitgevoerd. Het asbestinventarisatierapport kan bij de aanvraag van de sloopvergunning worden bijgevoegd.

Asbestinventarisatie Type B:

Het redelijke vermoeden van niet direct waarneembare aanwezigheid van asbesthoudende materialen, leidt tot een aanvullend destructief onderzoek.  De resultaten zijn vastgelegd in een inventarisatierapport type B en is een aanvulling op het inventarisatierapport type A.

Asbestinventarisatie Type 0:

Om een risicovolle asbest situatie voor de gebruikers van een gebouw en/of object, in een niet sloopsituatie, te bepalen,  wordt globaal de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in kaart gebracht. Hierbij worden er ook luchtmetingen conform de NEN 2991 uitgevoerd. 

Aan de hand van de asbestinventarisatie kan een betrouwbaar financieel inzicht worden verkregen in de kosten van verwijdering of handhaving van de bestaande situatie met het opstellen van een asbestbeheersplan.

Wilt u direct een offerte ontvangen, klik dan hier voor het offerteformulier