Opleidingen:

Het personeel, werkzaam in bepaalde sectoren, moet bekend zijn met de gevaren van de werkzaamheden. Voor bedrijven met VCA* en VCA** is de verplichting om het personeel op te leiden.

VCA-Basisveiligheid (B-VCA)
De opleiding is verplicht voor alle operationele medewerkers. Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding vereist, doch kennis van de Nederlandse taal strekt tot aanbeveling.

VCA-veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)
De opleiding is verplicht voor alle operationele leidinggevende boven het niveau van meewerkend voorman. Voor de cursus is geen specifieke vooropleiding vereist, doch kennis van de Nederlandse taal strekt tot aanbeveling.

Het personeel, werkzaam bij het saneren van asbest, moet bekend zijn met de gevaren en hoe het saneren van asbest moet worden uitgevoerd.

Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) opleiding
De cursus heeft tot doel aan de in de SC 530 gestelde eisen voor opleiding te voldoen en de wettelijke verplichting tot voorlichting over de gevaren van en bescherming tegen asbest.

Asbestherkenning
De cursus heeft tot doel het (her)kennen van verschillende soorten asbest. De toepassingsgebieden van de diverse soorten asbest en hun eigenschappen. Het herkennen van de uiterlijke kenmerken van asbest en hun toepassingsgebieden.

Voor opgave kunt u ons inschrijfformulier invullen.

Wij kunnen de cursus ook  geven als in-company training. Het voordeel hiervan is dat u zelf locatie, data en tijdstip bepaalt.  Het spreekt voor zich dat de toetsen en examens eveneens in-company worden afgenomen.