Projectbegeleiding:Lorem ipsum

 

A & F Milieuadvies kan u van dienst zijn bij de verschillende fasen in een asbestsanerings-, renovatie en/of sloopproces. Wij begeleiden het gehele project en zorgen voor een correcte uitvoering, optimale en juiste afstemming van de werkzaamheden conform de geldende wet- en regelgeving.

Te onderscheiden fasen, waarbij wij u van dienst kunnen zijn:

 • Asbestinventarisatie
 • Aanvraag sloopvergunning
 • Bestek schrijven
 • Directiebegroting
 • Aanbesteding
 • Voorbereiding
 • Uitvoering toezicht
 • Oplevering

De diversen fase voeren wij uit voor gemeentes, bedrijven, instellingen en particulieren. Of het nu gaat om een klein of groot project, wij kunnen u daarbij van dienst zijn!!

 

NB:

Bestek schrijven

Het maken van een voorlopig sloopbestek, waarin de nog nader en/of aanvullend te bepalen uitgangspunten en eisen van de opdrachtgever in verwerkt kunnen worden. Het inventariseren van deze punten aan de hand van overleg en/of vragenlijst. Het nader bekijken van details, aan de hand van tekeningen, projectbezoek en/of andere informatie. Het maken en samenstellen van een VGM-plan ontwerpfase. Het opstellen van een definitief sloopbestek, met daarin opgenomen alle relevante informatie, welke benodigd is voor het slopen.

Directiebegroting

Het aan de hand van het (definitieve) sloopbestek samen stellen van een directiebegroting


Aanbesteding

Samen met de opdrachtgever wijze van aanbesteding bepalen. E.e.a. aan de hand van (interne) eisen en/of richtlijnen van de opdrachtgever en/of andere eisen die gelden. Het selecteren en uitnodigen van sloopaannemers, welke mogen inschrijven op het uit te besteden werk. Versturen van uitnodigingsbrieven, te samen met definitieve bestek. Organiseren van een aanwijzing op de slooplocatie en het beantwoorden van vragen, middels nota van inlichtingen. Op de inschrijvingsdatum, het openen van de inschrijvingen door de sloopaannemers en beoordelen of aan alle eisen van inschrijving zijn of kan worden voldaan. Maken van een proces verbaal van aanbesteding. 

Voorbereiding

Het beoordelen van nader aan te leveren documenten zoals o.a.:

 • Asbestwerkplan
 • Sloopplan
 • VGM plan uitvoeringsfase

Indien nodig nadere aanvulling, toelichting of invulling voorschrijven aan de sloopaannemer. Het organiseren en bijwonen van start-werk vergadering met de sloopaannemer, de verantwoordelijk leidinggevende en VGM coördinator uitvoeringsfase op het project.

Uitvoering toezicht

Het organiseren en bijwonen van het wekelijkse  directie-werkoverleg, gedurende de looptijd van het project. Eventuele meer-minderwerk accorderen met alle partijen

Het bezoeken van de slooplocatie voor het houden van toezicht op de uit te voeren werkzaamheden,  het geven van eventuele nog nadere inlichtingen en/of veiligheidsaanwijzingen.  Stortbonnen, vrijgave metingen etc. dienen dan ook allemaal aanwezig te zijn en worden gecontroleerd op volledigheid . Het aantal bezoeken zal per week variëren en is afhankelijk van de diverse fasen in het werk. Geschatte looptijd van het project: 5 weken

Oplevering

Na afronding van het project wordt met de opdrachtgever en de sloopaannemer een oplevering gehouden, eventuele restpunten, opmerkingen etc. worden vastgelegd in het proces verbaal van oplevering.   Er worden afspraken gemaakt over de termijn van afhandeling van restpunten ed.